PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. wspiera nasz klub

Od 01.04.2023 r. dzięki wsparciu finansowemu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. możliwe będzie podniesienie jakości szkolenia wszystkich grup funkcjonujących w Klubie.

Umowa sponsoringowa z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. dotyczy dofinansowania do 30.11.2023 roku projektu pod nazwą: „Szkolenie dzieci i młodzieży z Jeleniej Góry w dyscyplinie piłka nożna”.

Celem umowy jest budowanie renomy i dobrego imienia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  oraz Karkonoskiego Klubu Sportowego „JELENIA GÓRA”. Strony, w drodze współpracy, w ramach zawartej umowy, będą wspólnie dążyły do realizacji tego celu.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. od 10 lat, poprzez udzielanie darowizn i realizacji sponsoringu wspiera inicjatywy o charakterze społecznym, realizuje zadania z zakresu nauki i edukacji, ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności ekologicznej i ochrony środowiska.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry
Skip to content