Tytuł zadania publicznego: Aktywność sportowo- rekreacyjna młodych mieszkańców Jeleniej Góry antidotum na skutki COVID-19.

Rodzaj zadania publicznego

Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

Obszar tematyczny

Cel szczegółowy NOWEFIO – Poprawa samoorganizacji społecznej

Sfera działalności pożytku publicznego – Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

 

Głównym celem projektu jest promowanie aktywności społecznej wśród dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat, wsparcie rodzin w okresie pandemii COVID-19 oraz integracja wewnątrz i międzypokoleniowa, poprzez działania o charakterze sportowo-rekreacyjnym w oparciu o dyscyplinę sportową – piłka nożna.

Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży mieszkających w Jeleniej Górze i okolicznych gminach.

 

W trakcie trwania projektu realizowane będą następujące zadania:

– zajęcia sportowe dla najmłodszych – gry i zabawy,

– zajęcia sportowe – nauka gry w piłkę nożną,

– zajęcia sportowe – doskonalenie gry w piłkę nożną (treningi),

– indywidualne zajęcia sportowe,

– turniej sportowe,

– zawody sportowe,

– obozy sportowe,

– półkolonie dla dzieci.

Całkowita wartość zadania wynosi – 332 500,oo
Wartość dofinansowania – 240 000,oo

 

Przewiń do góry